menu
De Industrieel, nieuwbouwproject, wonen aan het water, Zaandam, appartementen, herenhuizen, penthouses, villa

Wonen in een rijke geschiedenis

Woon je straks in De Industrieel, dan woon je in een gebied met een heel rijke historie. Een historie van ondernemen en bedrijvigheid. Van durven en doen. Van aanpakkers met een vooruitziende blik.

De eerste bewoners
De Zaanstreek is lang een natte en drassige boel geweest. Toch woonden er ongeveer 500 vChr al mensen. Archeologische vondsten tonen aan dat ze op de oevers van watertjes en andere droge plekken hutten bouwden van ronde palen waar ze een dak van stro op legden. Maar door de stijging van het binnenstromende zeewater (er waren nog geen dijken) moesten ze in de tweede en derde eeuw van onze jaartelling het gebied verlaten. Maar de mens is koppig, en in de elfde eeuw probeerde men het opnieuw. Doordat er steeds meer zand het gebied binnenstroomde waren er hoge, droge richels, een soort duinen, ontstaan waar permanent op gewoond kon worden. Het hoogveen kwam lager te liggen dan deze richels en kon worden ontgonnen voor de landbouw. Rond het jaar 1200 werden aan beide zijden van de Zaan de eerste dijken aangelegd, de Oostzijde en de Westzijde (de plek waar De Industrieel komt). Haaks op die dijken werden paden aangelegd, waarlangs huisjes en bedrijfjes verschenen. Aan het eind van de 13e eeuw werd een dam opgeworpen die de Zaanse wateren scheidde van het IJ. Hieraan dankt de stad zijn naam.

Stadsrechten
De stad Zaandam ontstond pas in de Franse tijd. Op bevel van Napoleon werden in 1811 de plaatsjes Oostzaandam en Westzaandam samengevoegd en kreeg de nieuwgevormde gemeente stadsrechten. Dit betekende o.a. dat de stad een markt mocht hebben, tol mocht heffen en een stadsmuur mocht bouwen. Nog belangrijker was dat de stad zijn eigen rechtspraak mocht hebben. Dit stelde burgers in staat om op een eerlijke manier geschillen voor een rechtbank te bepleiten.

Economische bloei
Tot het begin van de Gouden Eeuw verdienden de bewoners van de Zaanstreek hun niet al te dik belegde boterham met eenvoudige landbouw, visserij en vogelvangst. Maar dat veranderde drastisch aan het begin van de 17e eeuw. Door de ligging aan de Zaan en de gunstige verbinding met het dichtbijgelegen Amsterdam via het IJ kwam de binnenvaart tot ontwikkeling. Er ontstond een levendige handel met de latere hoofdstad waar de eerste beurs ter wereld werd opgericht en waar de kooplui schatten verdienden aan de handel met ‘de Oost’.  
Vanuit het Oostzeegebied werd veel hout naar de Zaan gebracht en zo kwam men op het idee om dat hout ook ter plekke te verwerken. De houtzagerijen en de handel in hout zorgden voor een geweldige economische impuls die het mogelijk maakte om scheepswerven te bouwen. Die waren zo bekend en succesvol dat zelfs de latere Czaar Peter de Grote er in 1697 het vak van scheepstimmerman kwam leren. Aan de Krimp 23 in Zaandam is nog steeds het Czaar Peterhuisje te bekijken, een houten huis uit 1632 waar Peter overnachtte. In het spoor van de scheepsbouw ontstonden er allerlei bedrijven die als toeleveranciers voor de werven fungeerden, zoals mastenmakerijen, touwslagerijen en ankersmederijen. Doordat de scheepsbouwers zich ook steeds meer met de rederij gingen bezighouden, kwamen er nu veel meer producten dan alleen hout naar de Zaan. Voor het verwerken van o.a. walvisolie, graan en specerijen waren molens nodig, waarvan er in een rap tempo meer dan duizend werden gebouwd.  

Industrialisatie
Tijdens de Franse tijd (1806 t/m 1813) stopte de handel met het buitenland en kwam veel van de Zaanse nijverheid tot stilstand. De hele Zaanstreek kreeg te maken met grote werkloosheid en armoede. De industrialisatie aan het einde van de 19e eeuw bracht daar verandering in. In de vele fabrieken die aan en rond de Zaan verrezen verwerkten door stoom aangedreven machines talloze grondstoffen tot onder meer voedings- en genotmiddelen zoals bijvoorbeeld rijst, koek, beschuit, spijsolie, sigaren, koffie, thee en chocolade. Maar ook verf, lak en vernis werden in grote hoeveelheden geproduceerd. Merken als Duyvis, Wessanen, Honig, Lassie, AH en Verkade vonden hun oorsprong in de Zaanstreek, het eerste échte industriegebied van Europa. Niet voor niets hebben we dit unieke nieuwbouwproject De Industrieel genoemd!

Deel deze blog op:

Wonen op niveau vlakbij Amsterdam.

Een uniek nieuwbouwproject direct aan de Zaan voor diverse doelgroepen uit Amsterdam, Zaandam en de Zaanstreek. Profiteer van de voordelen van De Industrieel: eigentijdse bouw, 15 minuten van Amsterdam, 2 minuten van het Stadshart Zaandam, 20 minuten van Schiphol en dichtbij het station.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief